Accions

Recurs

Problema de Pasteur

De Wikisofia

El problema que es planteja Pasteur és com apareixen microorganismes en líquids putrescibles? Ja cap a 1854 s'havia plantejat una qüestió semblant en enfrontar-se al problema de la fermentació d'alguns vins, que preocupava els vinicultors de la regió francesa de Lille, on ell es trobava. Quin era la causa que els vins es tornessin agres?