Accions

Recurs

Popper: els fets són interpretacions

De Wikisofia

Les observacions –i, més encara, els enunciats d'observacions i els de resultats experimentals– són sempre interpretacions dels fets observats, és a dir, que són interpretacions a la llum de les teories. Per això és tan enganyosament fàcil trobar verificacions d'una teoria, i hem d'adoptar una actitud summament crítica respecte a les nostres teories si no volem argumentar circularment: precisament l'actitud de falsarlas.

La lógica de la investigación científica, Tecnos, Madrid 1977, p. 103, n.2.

Original en castellà

Las observaciones –y, más todavía, los enunciados de observaciones y los de resultados experimentales– son siempre interpretaciones de los hechos observados, es decir, que son interpretaciones a la luz de las teorías. Por ello es tan engañosamente fácil encontrar verificaciones de una teoría, y tenemos que adoptar una actitud sumamente crítica con respecto a nuestras teorías si no queremos argumentar circularmente: precisamente la actitud de falsarlas.