Accions

Recurs

Popper: divisió dels enunciats

De Wikisofia

divisió dels enunciats


7t1.png


El quadre assenyala que analític implica a priori i a posteriori implica sintètic. Mes això deixa obert el problema de si hi ha o no enunciats sintètics que puguin ser vàlids a priori. Kant afirmava que sí, pretenent que l'aritmètica, la geometria, el principi de causalitat (i gran part de la física newtoniana) eren sintètics i vàlids a priori.

Conocimiento objetivo, Tecnos, Madrid 1974, p. 95.

Original en castellà

división de los enunciados


7t1.png


El cuadro señala que analítico implica a priori y a posteriori implica sintético. Mas esto deja abierto el problema de si hay o no enunciados sintéticos que puedan ser válidos a priori. Kant afirmaba que sí, pretendiendo que la aritmética, la geometría, el principio de causalidad (y gran parte de la física newtoniana)eran sintéticos y válidos a priori.