Accions

Recurs

Plató 2

De Wikisofia

Però, ja que ni el cos ni el tot són l'home, resta dir, segons jo crec, que o no són res, o si són alguna cosa, que és l'ànima precisament l'home. [...]

Doncs això és precisament el que dèiem fa un moment: que si Sòcrates conversa amb Alcibíades, no ho fa amb el teu rostre de carn i os, com sembla, sinó que raona amb Alcibíades mateix, és a dir, amb la teva ànima.

Platón, Alcibíades, 131c (Obras completas, Aguilar, Madrid 1972, p. 258).

Original en castellà

Pero, puesto que ni el cuerpo ni el todo son el hombre, resta decir, según yo creo, que o no son nada, o si son algo, que es el alma precisamente el hombre. [...]

Pues eso es precisamente lo que decíamos hace un momento: que si Sócrates conversa con Alcibíades, no lo hace con tu rostro de carne y hueso, como parece, sino que razona con Alcibíades mismo, es decir, con tu alma.