Accions

Recurs

Plató: el no ser també és

De Wikisofia

Nosaltres ja fa temps que hem prescindit de la qüestió de si algun contrari del ser existeix o no, si és racional o absolutament irracional; quant al que ara dèiem que és el no ser, o bé que algú ens refute i ens convenci que no hem dit bé, o mentre no pugui fer-ho, que ell digui el mateix que diem nosaltres: que les classes poden barrejar-se entre si, que l'ésser i l'altre, segons van penetrant totes les coses i mútuament, l'altre participa de l'ésser i existeix a causa de tal participació (méthexis).

Sofista,259b (Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1970, p. 84).

Original en castellà

Nosotros ya hace tiempo que hemos prescindido de la cuestión de si algún contrario del ser existe o no, si es racional o absolutamente irracional; en cuanto a lo que ahora decíamos que es el no ser, o bien que alguien nos refute y nos convenza de que no hemos dicho bien, o mientras no pueda hacerlo, que él diga lo mismo que decimos nosotros: que las clases pueden mezclarse entre sí, que el ser y lo otro, según van penetrando todas las cosas y mutuamente, lo otro participa del ser y existe debido a tal participación (méthexis).