Accions

Recurs

Plató: convencionalitat del llenguatge

De Wikisofia

Sòcrates.- Ara bé: si els noms primitius han de ser representacions, tens tu un mitjà millor de fer d'ells representacions que fer-los tan semblants com fos possible als objectes que han de representar? O et satisfà més l'explicació que dóna Hermògenes i molts altres que els noms són convencions i que representen els objectes per obra dels quals es van avenir a això i coneixien per endavant els objectes? Admets tu que l'exactitud d'un nom consisteix en aquesta convencionalitat i que aquesta convencionalitat és indistint establir-la tal com la tenim establerta, o, per contra, anomenar gran al que ara anomenem petit, i petit al que anomenem gran? Quin d'aquests dos sistemes prefereixes tu? [...] És necessari que, d'alguna manera, la convencionalitat i l'ús contribueixin a la representació d'allò que en parlar tenim en la ment.

Cratilo, 433e, (Obras completas, Aguilar, Madrid 1972, p. 546-458).

Original en castellà

Sócrates.- Ahora bien: si los nombres primitivos han de ser representaciones, ¿tienes tú un medio mejor de hacer de ellos representaciones que hacerlos lo más semejantes posible a los objetos que han de representar? ¿O te satisface más la explicación que da Hermógenes y muchos otros que los nombres son convenciones y que representan los objetos por obra de los que se avinieron a ello y conocían de antemano los objetos? ¿Admites tú que la exactitud de un nombre consiste en esta convencionalidad y que esta convencionalidad es indistinto establecerla tal como la tenemos establecida, o, por el contrario, llamar grande a lo que ahora llamamos pequeño, y pequeño a lo que llamamos grande? ¿cuál de estos dos sistemas prefieres tú? [...] Es necesario que, de alguna manera, la convencionalidad y el uso contribuyan a la representación de aquello que al hablar tenemos en la mente.