Accions

Recurs

Perry, John i Bratman, Michael: el problema de Newcomb

De Wikisofia

Una professora de psicologia posseeix en la seva facultat una gran fama de ser una persona molt brillant i, alhora, de disposar d'una enorme fortuna que ella dedica a les seves investigacions. Un dia reps una invitació perquè et presentis en la seva oficina a una certa hora. Damunt d'una taula hi ha dues cofrecillos. Un d'ells, anomenem-li A, és transparent; dins d'ell pots veure un feix enorme de bitllets de 100 $. L'altre, anomenem-li B, és opac. La professora et diu que, en el cofrecillo transparent A, hi ha 10.000 $ i que, en el B, o hi ha 1.000.000 de dòlars o no hi ha res. Et diu que et deixa escollir entre:

(1) Pots prendre el que hi ha dins del cofrecillo B.

(2) Pots prendre el que hi ha dins de tots dos cofrecillos.


(Pensa què faries a partir de tota aquesta informació).

Després la professora et diu que això forma part d'un experiment. En entrar a les seves habitacions, vas passar per davant d'una màquina semblant a les quals hi ha en els aeroports per a evitar segrestos. Llavors no et distis compte, però ara ella t'informa que ella mateixa ha dissenyat aquella màquina i que, en ella, ha registrat un perfil instantani de la teva personalitat bàsica i dels teus trets de caràcter. Partint del teu perfil psicològic, la professora va fer un pronòstic sobre l'elecció que anaves a fer i, en vista d'aquest pronòstic, va disposar el que posava a l'interior del cofrecillo B.

(1) Si va preveure que prendries tots dos cofrecillos, no va posar res en el cofrecillo B.

(2) Si va preveure que prendries només el cofrecillo B, va posar en el seu interior 1.000.000 $.


(Ara pensa què faries a partir de tota aquesta informació).


Arribat aquest moment, li preguntes fins a quin punt pot ser precís el seu pronòstic. Ella et diu que 1.000 estudiants han fet l'elecció i que només s'ha equivocat una vegada. En tots els altres casos, els estudiants que van escollir tots dos cofrecillos van aconseguir només 10.000 $, mentre que aquells que van escollir només el cofrecillo B van aconseguir 1.000.000 de dòlars. Després et demana que decideixis. Què creus que faries?

Puzzles and paradoxes, en Introduction to Philosophy. Classical and Contemporary Readings, Oxford University Press, Nova York-Oxford 1986, p. 797.

Original en castellà

Una profesora de psicología posee en su facultad una gran fama de ser una persona muy brillante y, a la vez, de disponer de una enorme fortuna que ella dedica a sus investigaciones. Un día recibes una invitación para que te presentes en su oficina a una cierta hora. Encima de una mesa hay dos cofrecillos. Uno de ellos, llamémosle A, es transparente; dentro de él puedes ver un fajo enorme de billetes de 100$. El otro, llamémosle B, es opaco. La profesora te dice que, en el cofrecillo transparente A, hay 10.000$ y que, en el B, o hay 1.000.000 de dólares o no hay nada. Te dice que te deja escoger entre:

(1) Puedes tomar lo que hay dentro del cofrecillo B.

(2) Puedes tomar lo que hay dentro de ambos cofrecillos.


(Piensa qué harías a partir de toda esta información).

Luego la profesora te dice que esto forma parte de un experimento. Al entrar en sus habitaciones, pasaste por delante de una máquina parecida a las que hay en los aeropuertos para evitar secuestros. Entonces no te distes cuenta, pero ahora ella te informa de que ella misma ha diseñado aquella máquina y que, en ella, ha registrado un perfil instantáneo de tu personalidad básica y de tus rasgos de carácter. Partiendo de tu perfil psicológico, la profesora hizo un pronóstico sobre la elección que ibas a hacer y, en vista de este pronóstico, dispuso lo que ponía en el interior del cofrecillo B.

(1) Si previó que tomarías ambos cofrecillos, no puso nada en el cofrecillo B.

(2) Si previó que tomarías sólo el cofrecillo B, puso en su interior 1.000.000$.


(Ahora piensa qué harías a partir de toda esta información).


Llegado este momento, le preguntas hasta qué punto puede ser preciso su pronóstico. Ella te dice que 1.000 estudiantes han hecho la elección y que sólo se ha equivocado una vez. En todos los demás casos, los estudiantes que escogieron ambos cofrecillos lograron sólo 10.000$, mientras que aquellos que escogieron sólo el cofrecillo B lograron 1.000.000 de dólares. Luego te pide que decidas. ¿Qué crees que harías?