Accions

Recurs

Mosterín racionalitat

De Wikisofia

Només de l'humán [l'home en general] i les seves creences, decisions i conducta té sentit predicar la racionalitat o irracionalitat. L'humán no és, doncs, «l'animal racional». L'humán és, en tot cas, «l'animal racional o irracional». L'humán pot ser racional, com pot caminar amb bicicleta o escriure versos. Però no és de cap manera necessari que sigui racional, ni que camini amb bicicleta, ni que escrigui versos.

J. Mosterín, Racionalidad y acción humana, Alianza, Madrid 1978, p. 17

Original en castellà

Sólo del humán [el hombre en general] y sus creencias, decisiones y conducta tiene sentido predicar la racionalidad o irracionalidad. El humán no es, pues, «el animal racional». El humán es, en todo caso, «el animal racional o irracional». El humán puede ser racional, como puede andar en bicicleta o escribir versos. Pero no es en modo alguno necesario que sea racional, ni que ande en bicicleta, ni que escriba versos.