Accions

Recurs

Mosterín: dogmàtics i escèptics

De Wikisofia

Si un individu creu de fet totes i només les idees en què li resulta racional creure, o almenys està sempre disposat a modificar el seu sistema de creences en tal sentit, direm d'ell que és racional en les seves creences. Si creu més idees que les que racionalment pot creure, direm que és un dogmàtic; si creu menys, un escèptic.

Racionalidad y acción humana, Alianza, Madrid 1978, p. 23.

Original en castellà

Si un individuo cree de hecho todas y sólo las ideas en que le resulta racional creer, o al menos está siempre dispuesto a modificar su sistema de creencias en tal sentido, diremos de él que es racional en sus creencias. Si cree más ideas que las que racionalmente puede creer, diremos que es un dogmático; si cree menos, un escéptico.