Accions

Recurs

Marx: la realitat social determina la consciència

De Wikisofia

El mode de producció de la vida material condiciona el procés de vida social, política i intel·lectual en general. No és la consciència dels homes la que determina la realitat; per contra, la realitat social és la que determina la seva consciència.

Contribución a la crítica de la economía política, Alberto Corazón, Madrid 1970, p. 37.