Accions

Recurs

Lucas, J. R

De Wikisofia

Si Hume tingués raó, dir que el fumar causa el càncer no significaria amb prou feines més que dir que fumar i càncer van simplement junts constantment, i resultaria inintel·ligible l'afirmació de les companyies tabaqueres sobre que la correlació entre el fum del tabac i el càncer no és causal i que cal explicar-la d'alguna altra manera. No obstant això, entenem perfectament la seva afirmació per molt falsa que pugui ser. I així, creiem que resulta inadequada la justificació extensionalista de Hume. Pensem que podria trobar-se quelcom més per a establir que el fumar causa el càncer. Encara que les estadístiques ja són clarament condemnatòries, allò que decidiria definitivament el cas seria descobrir alguna espècie de «mecanisme causal», alguna explicació de com la nicotina o el quitrà en els pulmons fa que les cèl·lules es tornin canceroses. Les causes, en realitat, són explicacions, i encara que en certs moments de la investigació científica no siguem capaços d'explicar per què A està invariablement seguit de B i hàgim d'acceptar que hi ha allí una connexió causal encara que siguem incapaços d'entendre-la, com a científics busquem explicacions i no parem fins que som capaços de donar una explicació que ens deixi completament satisfets.

J.R. Lucas, Space, Time, and Causality. An Essay in Natural Philosophy, At the Clarendon Press, Oxford 1984, p. 37-38.

Original en castellà

Si Hume tuviera razón, decir que el fumar causa el cáncer no significaría apenas más que decir que fumar y cáncer van simplemente juntos constantemente, y resultaría ininteligible la afirmación de las compañías tabaqueras sobre que la correlación entre el humo del tabaco y el cáncer no es causal y que hay que explicarla de algún otro modo. Sin embargo, entendemos perfectamente su afirmación por muy falsa que pueda ser. Y así, creemos que resulta inadecuada la justificación extensionalista de Hume. Pensamos que podría hallarse algo más para establecer que el fumar causa el cáncer. Aunque las estadísticas ya son claramente condenatorias, lo que decidiría definitivamente el caso sería descubrir alguna especie de «mecanismo causal», alguna explicación de cómo la nicotina o el alquitrán en los pulmones hace que las células se vuelvan cancerosas. Las causas, en realidad, son explicaciones, y aunque en ciertos momentos de la investigación científica no seamos capaces de explicar por qué A está invariablemente seguido de B y tengamos que aceptar que hay allí una conexión causal aun cuando seamos incapaces de entenderla, como científicos buscamos explicaciones y no paramos hasta que somos capaces de dar una explicación que nos deje completamente satisfechos.