Accions

Recurs

Lovelock: la hipòtesi de Gaia

De Wikisofia

El concepte que la Terra és mantinguda i regulada de forma activa per la vida de la superfície va tenir els seus orígens en la recerca de vida a Mart. Tot va començar un matí durant la primavera de 1961, quan el carter em va portar una carta que estava tan plena de promeses i excitació com la primera carta d'amor. Era una invitació de la NASA per a ser un investigador experimental en la seva primera missió instrumental lunar. [...]

La hipòtesi de Gaia suposa que la Terra està viva i considera les dades que existeixen a favor i en contra d'aquesta suposició. La vaig presentar per primera vegada als meus col·legues científics en 1971 en forma d'una nota titulada «Gaia vista des de l'atmosfera». Era un escrit breu, que només ocupava una pàgina de la revista Atmospheric Environment. Les dades que la recolzaven s'havien obtingut principalment a partir de la composició atmosfèrica de la Terra i el seu estat de desequilibri químic. Aquests es resumeixen en la taula 1.1 on es comparen amb la composició actual de les atmosferes de Mart i Venus, i amb la hipòtesi de quina seria ara l'atmosfera de la Terra si mai hagués tingut vida. Després de llargues i intenses discussions, Lynn Mangulis i jo publiquem uns arguments més detallats i concisos en les revistes Tellus i Icarus. Després, en 1979, Oxford University Press va publicar el meu llibre: Gaia: Una nova visió de la vida sobre la Terra, que va recollir totes les idees desenvolupades per nosaltres fins a aquell moment. Vaig començar a escriure aquest llibre en 1976, quan les naus Viking de la NASA estaven a punt d'aterrar a Mart. Vaig utilitzar la seva presència allí com a exploradors planetaris per a establir l'escenari per al descobriment de Gaia, l'organisme viu més gran del Sistema Solar.

Las edades de Gaia, Tusquets, Barcelona 1993, p. 17-22.

Original en castellà

El concepto de que la Tierra es mantenida y regulada de forma activa por la vida de la superficie tuvo sus orígenes en la búsqueda de vida en Marte. Todo empezó una mañana durante la primavera de 1961, cuando el cartero me trajo una carta que estaba tan llena de promesas y excitación como la primera carta de amor. Era una invitación de la NASA para ser un investigador experimental en su primera misión instrumental lunar. [...]

La hipótesis de Gaia supone que la Tierra está viva y considera los datos que existen a favor y en contra de esta suposición. La presenté por primera vez a mis colegas científicos en 1971 en forma de una nota titulada «Gaia vista desde la atmósfera». Era un escrito breve, que sólo ocupaba una página de la revista Atmospheric Environment. Los datos que la apoyaban se habían obtenido principalmente a partir de la composición atmosférica de la Tierra y su estado de desequilibrio químico. Estos se resumen en la tabla 1.1 donde se comparan con la composición actual de las atmósferas de Marte y Venus, y con la hipótesis de cuál sería ahora la atmósfera de la Tierra si nunca hubiera tenido vida. Después de largas e intensas discusiones, Lynn Mangulis y yo publicamos unos argumentos más detallados y concisos en las revistas Tellus e Icarus. Luego, en 1979, Oxford University Press publicó mi libro: Gaia: Una nueva visión de la vida sobre la Tierra, que recogió todas las ideas desarrolladas por nosotros hasta aquel momento. Empecé a escribir este libro en 1976, cuando las naves Viking de la NASA estaban a punto de aterrizar en Marte. Utilicé su presencia allí como exploradores planetarios para establecer el escenario para el descubrimiento de Gaia, el organismo vivo más grande del Sistema Solar.