Accions

Recurs

Locke: les idees generals

De Wikisofia

 Aquell que pensi que les naturaleses generals o nocions són una altra cosa que semblants idees abstractes i parcials d'altres més complexes, preses en principi d'altres existències particulars, em temo que tingui bastant dificultat per a trobar-les. Doncs que m'expliquin razonadament en què difereix la idea d'home de la de Pere o Pau, o la idea de cavall de la de Bucèfal, si no és a haver-se deixat fos el peculiar de cada individu, i a mantenir la part d'aquestes idees complexes particulars de les altres existències particulars amb les quals elles coincideixen.

Ensayo sobre el entendimiento humano, l.3, cap. 3, n. 9 (Editora Nacional, Madrid 1980, vol. 2, p. 620).

Original en castellà

Aquel que piense que las naturalezas generales o nociones son otra cosa que semejantes ideas abstractas y parciales de otras más complejas, tomadas en principio de otras existencias particulares, me temo que tenga bastante dificultad para encontrarlas. Pues que me expliquen razonadamente en qué difiere la idea de hombre de la de Pedro o Pablo, o la idea de caballo de la de Bucéfalo, si no es en haberse dejado fuera lo peculiar de cada individuo, y en mantener la parte de esas ideas complejas particulares de las otras existencias particulares con las que ellas coinciden.