Accions

Recurs

Locke: la ment, 'tabula rasa'

De Wikisofia

Suposem, doncs, que la ment sigui, com es diu, un paper en blanc, net de tota instrucció, sense cap idea. Com arriba llavors a tenir-la? D'on es fa la ment amb aquesta prodigiosa quantitat que la imaginació il·limitada i activa de l'home ha gravat en ella, amb una varietat gairebé infinita? A aquestes preguntes contesto amb una sola paraula: de l'experiència.

Ensayo sobre el entendimiento humano,cap. 1,2 (Editora Nacional, Madrid 1980, vol., 1, p. 164).