Accions

Recurs

Locke: els dos orígens de les idees

De Wikisofia

L'enteniment no coneix cap idea que no sigui de les quals rep d'un d'aquests dos orígens: «els objectes externs doten a la ment d'idees i qualitats sensibles», que són totes aquestes percepcions diferents que es produeixen en nosaltres; «i la ment dota l'enteniment amb idees de les seves pròpies operacions».

Ensayo sobre el entendimiento humano, l.2, cap. 2, 5 (Editora Nacional, Madrid 1980, vol.1, p. 166)

Original en castellà

El entendimiento no conoce ninguna idea que no sea de las que recibe de uno de esos dos orígenes: «los objetos externos dotan a la mente de ideas y cualidades sensibles», que son todas esas percepciones distintas que se producen en nosotros; «y la mente dota al entendimiento con ideas de sus propias operaciones».