Accions

Recurs

La veritat dels enunciats atòmics i moleculars

De Wikisofia

Per a decidir la veritat d'un enunciat atòmic com «L'Aneto és el cim més alt dels Pirineus» cal decidir-se pel criteri de correspondència amb els fets, per exemple, i dir que «L'Aneto és el cim més alt dels Pirineus» és veritat si i només si som capaços de comprovar d'alguna manera que l'Aneto, en efecte, és el cim més alt dels Pirineus». Per a decidir la veritat de l'enunciat molecular «Si és un esportista d'elit, llavors està ben pagat», cal saber si són veritables o falsos els fets referits en cada enunciat atòmic i aplicar els valors de veritat que suposa el condicional. Suposant que «x és un esportista d'elit», sigui p i que «x està ben pagat», sigui q, escrivim «p → q», i aplicant la definició de condicional,


718.png


advertim que:


És esportista d'elit Està ben pagat = V
És esportista d'elit No està ben pagat = F
No és esportista d'elit Està ben pagat = V
No és esportista d'elit No està ben pagat = V