Accions

Recurs

Kant: sensibilitat i enteniment 1

De Wikisofia

La capacitat (receptivitat) de rebre representacions, en ser afectats pels objectes, es diu sensibilitat. Els objectes ens vénen, doncs, donats mitjançant la sensibilitat i ella és l'única que ens subministra intuïcions. Per mitjà de l'enteniment, els objectes són, en canvi, pensats i d'ell procedeixen els conceptes.

Crítica de la razón pura, Estética trasc., §1, B 33 (Alfaguara, Madrid 1988, 6ª ed., p. 65).

Original en castellà

La capacidad (receptividad) de recibir representaciones, al ser afectados por los objetos, se llama sensibilidad. Los objetos nos vienen, pues, dados mediante la sensibilidad y ella es la única que nos suministra intuiciones. Por medio del entendimiento, los objetos son, en cambio, pensados y de él proceden los conceptos.