Accions

Recurs

Kant: la moralitat

De Wikisofia

El concepte de deure exigeix de l'acció que concordi objectivament amb la llei, i de la seva màxima que respecti subjectivament la llei com a manera única de determinació de la voluntat per aquesta. I en això es fonamenta la diferència entre la consciència d'haver obrat d'acord amb el deure o per deure, és a dir, per respecte a la llei: el primer (la legalitat) és també possible si les inclinacions fossin solament els motius determinants de la voluntat; el segon (la moralitat), en canvi, el valor moral, només ha de consistir en el fet que l'acció es faci per deure, és a dir, solament per amor a la llei.

Crítica de la razón práctica, cap. 3 (Losada, Buenos Aires 1977, 4ª ed., p. 88).

Original en castellà

El concepto de deber exige de la acción que concuerde objetivamente con la ley, y de su máxima que respete subjetivamente la ley como modo único de determinación de la voluntad por ella. Y en esto se funda la diferencia entre la conciencia de haber obrado conforme al deber o por deber, es decir, por respeto a la ley: lo primero (la legalidad) es también posible si las inclinaciones fueran solamente los motivos determinantes de la voluntad; lo segundo (la moralidad), en cambio, el valor moral, sólo debe consistir en que la acción se haga por deber, es decir, solamente por amor a la ley.