Accions

Recurs

Kant: l'única cosa realment bona

De Wikisofia

Ni al món ni, en general, fora d'ell és possible pensar res que pugui ser considerat bo sense restricció excepte una bona voluntat.

Fundamentación de la metafísica de las costumbres, cap. 1 (Espasa Calpe, Madrid 1994, 10ª ed., p. 53).

Original en castellà

Ni en el mundo ni, en general, fuera de él es posible pensar nada que pueda ser considerado bueno sin restricción excepto una buena voluntad.