Accions

Recurs

Kant: el bé i el mal

De Wikisofia

Entenc per un concepte de la raó pràctica la representació d'un objecte com a possible efecte mitjançant la llibertat. [...] Els únics objectes d'una raó pràctica són els del bé i del mal [...] El concepte del bé i del mal no ha de determinar-se abans de la llei moral (a la qual, aparentment, hauria de servir de fonament), sinó solament [...] després d'ella i per mitjà d'ella.

Crítica de la razón práctica, cap. 2 (Losada, Buenos Aires 1977, 4ª ed., p. 64-69).

Original en castellà

Entiendo por un concepto de la razón práctica la representación de un objeto como posible efecto mediante la libertad. [...] Los únicos objetos de una razón práctica son los del bien y del mal [...] El concepto del bien y del mal no tiene que determinarse antes de la ley moral (a la cual, aparentemente, debería servir de fundamento), sino solamente [...] después de ella y por medio de ella.