Accions

Recurs

Igualtat de dos conjunts buits

De Wikisofia

Si dos conjunts qualssevol, A i B, són buits, també són iguals, ja que per a tots dos es compleix que:


[math]\displaystyle{ \forall{x} (x\in{A}\leftrightarrow x\in{B}) }[/math]