Accions

Recurs

Hume: la consciència, feix d'impressions

De Wikisofia

Puc aventurar-me a afirmar que tots els altres éssers humans no són sinó un feix o col·lecció de percepcions diferents, que se succeeixen entre si amb rapidesa inconcebible i estan en perpetu flux i moviment [...]. La ment és una espècie de teatre en el qual diferents percepcions es presenten en forma successiva; passen, tornen a passar, s'esvaeixen i barregen en varietat infinita de postures i situacions. No existeix en ella amb propietat ni simplicitat en un temps, ni identitat al llarg de moments diferents, sigui el que sigui la inclinació natural que ens porti a imaginar aquesta simplicitat i identitat. La comparació del teatre no ha de confondre'ns; són solament les percepcions les que constitueixen la ment, de manera que no tenim ni la noció més remota del lloc en què es representen aquestes escenes, ni tampoc dels materials que estan compostes.

Tratado de la naturaleza humana, libro 1, parte 4, sec. 6 (Editora Nacional, Madrid 1977, vol.1, p. 400-401).