Accions

Recurs

Hume: el curs uniforme de la naturalesa

De Wikisofia

Tots els raonaments relatius a la causa i a l’efecte estan fundats en l’experiència, i [que] tots els raonaments que parteixen de l’experiència estan fundats en la suposició que el curs de la natura continuarà sent uniformement el mateix.

Compendio de un tratado de la naturaleza humana (Revista Teorema, Valencia 1977, p. 14).

Original en castellà

Todos los razonamientos relativos a la causa y al efecto están fundados en la experiencia, y [que] todos los razonamientos que parten de la experiencia están fundados en la suposición de que el curso de la naturaleza continuará siendo uniformemente el mismo.