Accions

Recurs

Hospers sobre veritats a priori

De WikisofiaHeus aquí algunes de les proposicions que els racionalistes han sostingut que són veritats sintètiques a priori:

2 + 2= 4.

Tot esdeveniment té una causa.

Tot l'acolorit és extens.

Tot el que té volum té forma.

Tot cub té arestes

Les línies paral·leles mai es troben

Una línia recta és la distància més curta entre dos punts

Si A precedeix a B i B precedeix a C, llavors A precedeix a C

Un tot és la suma de les seves parts

Tots els sons tenen to, volum i timbre

Un objecte no pot estar en dos llocs diferents al mateix temps

Un objecte no pot tenir dos colors diferents en el mateix lloc i al mateix temps

El temps marxa cap endavant, mai cap enrere

L'espai és tridimensional

J. Hospers, Introducción al análisis filosófico, 2 vols., Alianza, Madrid 1976, vol.1, p. 232.

Original en castellà

He aquí algunas de las proposiciones que los racionalistas han sostenido que son verdades sintéticas a priori :

2 + 2= 4.

Todo acontecimiento tiene una causa

Todo lo coloreado es extenso

Todo lo que tiene volumen tiene forma

Todo cubo tiene aristas

Las líneas paralelas nunca se encuentran

Una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos

Si A precede a B y B precede a C, entonces A precede a C

Un todo es la suma de sus partes

Todos los sonidos tienen tono, volumen y timbre

Un objeto no puede estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo

Un objeto no puede tener dos colores diferentes en el mismo lugar y al mismo tiempo

El tiempo marcha hacia adelante, nunca hacia atrás

El espacio es tridimensional