Accions

Recurs

Hipòtesi de Pasteur

De Wikisofia

La hipòtesi que Pasteur formula, contra la teoria no provada de la «generació espontània» de microorganismes, és que aquests són transportats per les partícules de pols en suspensió en l'aire i cauen sobre els líquids putrescibles.