Accions

Recurs

Heidegger Tales i el pou

De Wikisofia

«S'explica de Tales, que mentre s'ocupava de la volta celeste i mirava cap amunt, va caure en un pou. Arran d'això, una enginyosa i bonica criada de Tràcia es va burlar d'ell, i va dir que pretenia apassionadament arribar a conèixer les coses del cel, mentre que es deixava ocultar allò que tenia davant els seus peus i els seus nassos.» Plató afegeix al relat d'aquesta història la frase: «La mateixa burla s'aplica a tots els que s'ocupen amb la filosofia». D'aquesta manera, hauríem de caracteritzar la pregunta «Què és una cosa?», com una pregunta de la qual les criades se'n riuen. I una criada també ha de tenir de què riure. Sense notar-ho, hem arribat, per la caracterització de la pregunta per la cosa, a una indicació sobre l'índole de la filosofia que planteja aquella pregunta. La filosofia és aquell pensar amb el qual essencialment no es pot fer res, i del qual les criades necessàriament se'n riuen. Aquesta determinació del concepte de la filosofia no és una simple broma. sinó que convida a reflexionar. Fem bé en recordar-nos, ocasionalment, que tal vegada en la nostra marxa podem caure alguna vegada en un pou, en el qual trigarem a trobar el fons.

M. Heidegger, La pregunta por la cosa", Orbis, Barcelona 1985, p. 12-15.

Original en castellà

«Se cuenta de Tales, que mientras se ocupaba de la bóveda celeste y miraba hacia arriba, cayó en un pozo. A raíz de eso, una ingeniosa y bonita criada de Tracia se burló de él, y dijo que pretendía apasionadamente llegar a conocer las cosas del cielo. mientras se le ocultaba aquello que tenia ante sus pres y sus narices.» Platón agrega al relato de esta historia la frase: «La misma burla se aplica a todos los que se ocupan con la filosofía». De ese modo, tendríamos que caracterizar la pregunta «Qué es una cosa?», como una pregunta de la cual las criadas se ríen Y una criada también debe tener de qué reírse. Sin notarlo, homos llegado, por la caracterización de la pregunta por la cosa, a una indicación sobre l'índole de la filosofía que plantea aquella pregunta. La filosofía es aquel pensar con el cual esencialmente no se puede hacer nada. y del cual las criadas necesariamente se ríen. Esta determinación del concepto de la filosofía no es una mera broma, sino que invita a reflexionar. Hacemos bien en acordarnos, ocasionalmente. de que tal vez en nuestra marcha podemos caer alguna vez en un pozo, en el que tardaremos en encontrar el fondo.