Accions

Recurs

Heidegger: la pregunta fonamental

De Wikisofia

Per què és en general l'ens i no més aviat el no-res? Tal és la pregunta. Potser no es tracta, de cap manera, d'una interrogació qualsevol. «Per què és en general l'ens i no més aviat el no-res?» -Heus aquí, com és manifest, la primera de totes les preguntes.

Introducción a la metafísica, cap.1, Nova, Buenos Aires 1972, p. 32.

Original en castellà

¿Por qué es en general el ente y no más bien la nada?Tal es la pregunta. Quizá no se trate, en modo alguno, de una interrogación cualquiera. «Por qué es en general el ente y no más bien la nada?» -He aquí, como es manifiesto, la primera de todas las preguntas.