Accions

Recurs

Heidegger: el cercle hermenèutic

De Wikisofia

Tota interpretació que hagi d'implicar comprensió ha d'haver comprès ja el que tracti d'interpretar. És un fet sempre observat, encara que només en el terreny de les maneres del comprendre i de la interpretació derivats de l'exègesi filològica. Aquesta pertany a l'esfera del coneixement científic. I aquest coneixement demana el rigor de la demostració fundamentativa. La demostració científica no pot donar ja per descomptat allò que té per missió fonamentar. Però si la interpretació té en cada cas, ja que moure's dins del comprès i alimentar-se d'això, com donarà resultats científics sense moure's en un cercle, sobretot movent-se, damunt, la comprensió pressuposta dins del coneixement vulgar del món i dels homes? Ara bé, aquest «cercle» és, segons les més elementals regles de la lògica, un circulus vitiosus. Aquest negoci de la interpretació historiogràfica queda, en suma, expulsat a priori del territori del coneixement rigorós. Mentre no s'elimini aquest factum del cercle en el comprendre, ha d'acontentar-se la historiografia amb possibilitats de coneixement menys rigoroses. Se li permet compensar en certa mesura aquesta deficiència amb la «significació espiritual» dels seus «objectes». L'ideal seria, no obstant això i en l'opinió dels historiògrafs mateixos, que es pogués evitar el cercle i cabés l'esperança de crear un dia una historiografia que fos tan independent del punt de vista del contemplador com es creu l'és el coneixement de la naturalesa.

Però veure en aquest cercle un circulus vitiosus i caminar buscant camins per a evitar-ho, i fins i tot simplement «sentir-ho» com una imperfecció inevitable, significa no comprendre, d'arrel el comprendre. No es tracta d'ajustar el comprendre i la interpretació a un determinat ideal de coneixement, que no és ell mateix sinó una varietat del comprendre que s'ha ficat en la legítima, però àrdua empresa d'apoderar-se del «davant els ulls» en el seu essencial «incomprensibilidad» El compliment de les condicions fonamentals d'un possible interpretar radica, més aviat, en no començar per desconèixer les condicions essencials per a dur-ho a terme. El decisiu no és sortir del cercle, sinó entrar en ell de la manera justa. Aquest cercle del comprendre no és un cercle en què es mouria una certa forma de coneixement, sinó que és l'expressió de l'existenciària estructura del «previ» peculiar en ser aquí» mateix. Aquest cercle no ha de rebaixar-se al nivell d'un circulus vitiosus, ni tan sols tolerat. En ell hi ha una positiva possibilitat de conèixer en la forma més original, encara que una possibilitat que només és empunyada d'una manera genuïna quan la interpretació ha comprès que la seva primera, constant i última funció és evitar que les ocurrències i els conceptes populars li imposin en cap cas el «tenir», el «veure» i el «concebre» «previs», per a desembolicar aquests partint de les coses mateixes, de manera que quedi assegurat el tema científic. Per a ser el comprendre en sentit existenciari el «poder ser» del «ser aquí» mateix, els supòsits ontològics del coneixement historiogràfic superen radicalment la idea del rigor de les més exactes ciències. La matemàtica no és més rigorosa que la historiografia, sinó que tan sols està basada en un cercle més estret de fonaments existenciaris.

El «cercle» del comprendre és inherent a l'estructura del sentit, fenomen que té les seves arrels en l'estructura existenciària del «ser aquí», en el comprendre interpretatiu. L'ens al que en qualitat de «ser en el món» li va el seu ser mateix, té una estructura ontològica circular. Però advertint que el «cercle» és inherent ontològicament a una forma de ser de l'«ésser davant els ulls» (el ser ideal), caldrà evitar en general el caracteritzar ontològicament amb aquest fenomen res que se sembli en ser aquí».

El ser y el tiempo, F.C.E., México 1974, p.170-172. Traducción de José Gaos.