Accions

Recurs

Hegel, G.W.F.: la indeterminació del ser

De Wikisofia

Al principi del pensament no tenim sinó el pensament en la seva pura indeterminació, perquè la determinació conté ja l'oposició; i, al principi, no hi ha contrari. La indeterminació que aquí tenim és la indeterminació immediata; [...] la indeterminació que precedeix a tota determinació, l'indeterminat com a punt de partida absolut. Això és el que anomenem ser. D'aquest ser no es podria tenir una sensació, ni una intuïció, ni una representació, perquè és el pensament pur i com a tal constitueix el començament.

Lógica, LXXXVI, Zusatz 1 (Ricardo Aguilera, Madrid 1973, p. 136).

Original en castellà

Al principio del pensamiento no tenemos sino el pensamiento en su pura indeterminación, porque la determinación contiene ya la oposición; y, al principio, no hay contrario. La indeterminación que aquí tenemos es la indeterminación inmediata; [...] la indeterminación que precede a toda determinación, lo indeterminado como punto de partida absoluto. Esto es lo que llamamos ser. De este ser no se podría tener una sensación, ni una intuición, ni una representación, porque es el pensamiento puro y como tal constituye el comienzo.