Accions

Recurs

Gustason 1

De Wikisofia

Anna va desenvolupar una granellada greu i inusual (I). A causa de la seva semblança amb altres malalties de la pell, els metges li van dir que eliminés de la seva dieta l'aviram, la carn de boví, i els productes làctics. En fer-ho, va desaparèixer la granellada i després els metges li van dir que primer comencés a menjar de nou pollastre i més tard carn. En cap cas, es va presentar de nou la granellada. Llavors se li va dir a Anna que reprengués el consum de productes làctics. Després de fer-ho, va reaparèixer la granellada, que va persistir encara que després eliminés de la seva dieta l'aviram i la carn. Els metges van concloure que la granellada d'Anna la produïa el consum de productes làctics.

W. Gustason, Reasoning from Evidence, Macmillan, Nova York 1944, p. 85.

Original en castellà

Ana desarrollóun sarpullido grave e inusual (E). Debido a su semejanza con otras enfermedades de la piel, los médicos le dijeron que eliminara de su dieta las aves de corral, la carne de vacuno, y los productos lácteos. Al hacerlo, desapareció el sarpullido y luego los médicos le dijeron que primero comenzara a comer de nuevo pollo y más tarde carne. En ningún caso, se presentó de nuevo el sarpullido. Entonces se le dijo a Ana que reanudara el consumo de productos lácteos. Tras hacerlo, reapareció el sarpullido, que persistió aun cuando luego eliminara de su dieta aves y carne. Los médicos concluyeron que el sarpullido de Ana lo producía el consumo de productos lácteos.