Accions

Recurs

Exemples de problemes filosòfics

De Wikisofia

Com a exemples de problemes filosòfics podem enumerar els temes generals del llibre de B. Russell, Els problemes de la filosofia [Labor, Barcelona 1978], una de les més clàssiques i útils introduccions a la filosofia, així com els de l'obra de Martin Gardner, matemàtic que es dedica a la divulgació de temes científics i filosòfics, Els perquès d'un escriba filòsof [Tusquets, Barcelona 1989]:

B. Russell:

Aparença i realitat

L'existència i la naturalesa de la matèria

L'existència del món exterior

El coneixement

La inducció

Els primers principis

Coneixements a priori

Els universals

La intuïció

Veritat, falsedat, error, opinió

Els límits del coneixement.


M. Gardner: (Plantejat des d'una opció prèvia que ja condiciona tots els problemes dels què tracta)

El món: per què no sóc solipsista

La veritat: per què no sóc pragmatista

La ciència: per què no sóc paranormalista

La bellesa: per què no sóc un relativista estètic

La bondat: per què no sóc un relativista en l'ètic

El lliure albir: per què no sóc ni determinista ni indeterminista

L'estat: per què no sóc anarquista; per què no sóc smithià

La llibertat: per què no sóc marxista

Els déus: per què no sóc politeista

El tot: per què no sóc panteista

Les demostracions: per què no crec que es pugui demostrar l'existència de Déu

La fe: per què no sóc ateu

La pregària: per què no la considero absurda

El mal: per què?; per què no sabem per què

La immortalitat: per què no m'estranya; per què no la considero impossible

Per què no puc donar el món per descomptat.