Accions

Recurs

Exemple premisses

De Wikisofia

Suposem que «el futur serà semblant al passat», perquè, fins al moment present «el futur ha estat semblant al passat». Per a relacionar les dues frases, caldria construir el següent argument:

Premissa 1: Fins al moment present, el futur ha estat semblant al passat
Premissa 2: El futur és sempre semblant al passat
_______________________________________________________________
Conclusió: Per tant, d'ara endavant, el futur també serà semblant al passat.


En la premissa 2 apareix com suposat el mateix que es vol demostrar en la conclusió.