Accions

Recurs

Exemple lleis del pensament

De Wikisofia

Del principi de no contradicció, aplicant les lleis de De Morgan –altres lleis del pensament– s'obté tant el principi del tercer exclòs, i d'aquest el d'identitat, perquè equival a la definició de condicional material

[math]\displaystyle{ ¬(p\wedge¬p) = ¬p \vee p }[/math] per De Morgan
[math]\displaystyle{ (¬p \vee p) = (p \rightarrow{p}) }[/math] per definició del condicional