Accions

Recurs

Exemple lògic de fal·làcia d'ignoratio elenchi

De Wikisofia

Si s'intenta provar, per exemple, que els blancs són superiors als homes negres, adduint que la majoria de grans científics són blancs, que ho són els grans polítics del món occidental, que el coeficient mental dels negres d'Amèrica és inferior, etc. I si algú replica, per a contrarestar l'argument, que els grans jugadors de bàsquet són negres, que molts grans músics de jazz són negres, que els grans velocistes són negres, etc.

Tant el que proposa la tesi general de la superioritat dels blancs com qui proposa la rèplica cometen fal·làcia de ignoratio elenchi: encara que siguin veritat les dades que s'aporten, tals arguments només proven la superioritat en aspectes particulars per a uns o per a uns altres, però són en realitat arguments irrellevants per a argumentar una superioritat que els estudis ètnics neguen en absolut.