Accions

Recurs

Exemple lògic (veritat analítica)

De Wikisofia

És una veritat analítica que «tots els homes són racionals». És una tautologia afirmar que «demà hi haurà una batalla naval o no n'hi haurà».