Accions

Recurs

Exemple lògic (més que)

De Wikisofia

Si la lírica és més agradable que l'èpica i l'èpica més agradable

que el càlcul, llavors la lírica és més agradable que el càlcul.