Accions

Recurs

Exemple ignoratio elenchi

De Wikisofia

Així succeeix quan es confon la superioritat física amb la superioritat sense més i, ja que els homes són superiors (més forts) físicament a la dona, es conclou que, per tant, els homes són superiors (millors en tot sentit) a la dona. S'argumenta de la següent manera:


[math]\displaystyle{ Els~ homes ~són ~físicament ~superiors ~a~ les~ dones \\ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \\ Per~ tant~ els~ homes~ són~ superiors~ a ~les~ dones }[/math]


Entre la premissa i la conclusió existeix certa semblança, però aquesta no és la conclusió a la qual cal arribar.

També hi ha fal·làcia de ignoratio elenchi quan, en una campanya política, per exemple, un discurs d'un polític o un periòdic d'una orientació política determinada abunda en dades i més dades de crítica contra el partit contrari, però tals dades no tenen res a veure amb la qüestió que es dirimeix.