Accions

Recurs

Exemple gènere - diferència

De Wikisofia

«Animal» s'afirma tant de l'animal irracional com de l'home; és el gènere al qual pertanyen tots dos, i el que determina la seva naturalesa d'una manera necessària, encara que parcial. Al seu torn, la naturalesa humana està necessària i plenament determinada per la diferència específica, la racionalitat, afegida al gènere, que és l'animalitat.