Accions

Recurs

Exemple enunciats fet i valor

De Wikisofia

El següent raonament mostra premisses que es componen d'enunciats de fet i una conclusió que és un enunciat de valor, normatiu:

L'amic de Pau està malalt
Pau és l'únic que pot ajudar-li
_______________________________________
Pau ha d'ajudar al seu amic