Accions

Recurs

Exemple del valor d'un enunciat disjuntiu

De Wikisofia

Si p = «Anna és bona» i q = «Anna sembla bona», l'enunciat «Anna és bona o ho sembla» és veritat si resulta que és bona o si només ho sembla, o si és bona i, a més, ho sembla.