Accions

Recurs

Exemple de variables lliures i lligades (2)

De WikisofiaEn «gens pertorba el seu somni», podem substituir per variables: "Res pertorba a X" o ∀y (y no pertorba a x), on y apareix lligada, mentre que x apareix lliure. En canvi, en "Ningú es pertorba a si mateix", ∀x (x no pertorba a x), les tres succeeixen lligades