Accions

Recurs

Exemple de valor estimat

De Wikisofia


Per a un joc d'atzar que permet guanyar 30 unitats monetàries si surt el sis en els daus enfront de la possible pèrdua de 10 unitats monetàries si no surt sis, tenim la següent matriu:

3984.png

[math]VEU(A) = \frac{1}{6}[/math] x [math]30 + \frac{5}{6}[/math] x [math](-10) = -3,33[/math]

Ha d'escollir-se l'alternativa B

Ejemplo tomado de F. Dorsch, Diccionario de psicología, Herder, Barcelona 1985, p. 786