Accions

Recurs

Exemple de tautologia 2

De Wikisofia

«Els solters no són casats», és una veritat lògica si es recorre a sinònims: sent «no casat» sinònim de «solter», es pot dir, i és una veritat lògica –una tautologia–, que «cap home no casat és un home casat».