Accions

Recurs

Exemple de sil·logismes amb conclusió universal

De Wikisofia

En l'exemple de Lewis Carroll:

Tots els lleons són fers
Alguns lleons no beuen cafè
_____________________________________________
Algunes criatures que beuen cafè no són feres


La conclusió és incorrecta (hauria de ser «algunes criatures feres no beuen cafè») perquè no compleix amb la regla 4: un terme que es pren en la seva accepció universal en la conclusió («no són feres»), s'ha pres com a particular en la premissa major.

E3682-2.gif

La conclusió correcta hauria de ser:

«Algunes criatures feres no beuen cafè».