Accions

Recurs

Exemple de sil·logisme i lògica de quantors

De Wikisofia

El sil·logisme de la primera figura:

Totes les criatures brunzents són mal acollides
Tots els mosquits són brunzents
_____________________________________
Tots els mosquits són mal acollits


pot resoldre's de la següent manera:

3350-11.png

El sil·logisme de la segona figura:

Tots els que canten com a canaris són melodiosos
Cap cigne és melodioso
___________________________________________
Cap cigne canta com un canari


pot escriure's com:

3350-12.png

El sil·logisme de la tercera figura:

Tots els lleons són fers
Alguns lleons són exhibits en el circ
_________________________________
Alguns animals exhibits en el circ són fers


pot escriure's de la següent manera:

3350-13.png


En eliminar el particularitzador en la línia 4, ha d'iniciar-se una subderivació que permeti introduir, com succeeix en la línia 9, el quantificador existencial. Així es compleix la condició *2, de les regles del càlcul de la lògica de predicats (veg. les regles al final).

El sil·logisme de la quarta figura:

Cap rondalla és terrible
Hi ha coses terribles que són seductores
__________________________________
Hi ha coses seductores que no són rondalles


pot escriure's de la següent manera:

3350-14.png

En eliminar el particularitzador en la línia 4, ha d'iniciar-se una subderivació que permeti introduir, com succeeix en la línia 9, el quantificador existencial. Així es compleix la condició *2, de les regles del càlcul de la lògica de predicats (segons les regles que es mostren a continuació).
S'ha produït un error en crear la miniatura: Fitxer inexistent