Accions

Recurs

Exemple de sil·logisme: diagrames de Venn

De Wikisofia

E3682-2.gif

La conclusió correcta hauria de ser:

«Algunes criatures feres no beuen cafè».