Accions

Recurs

Exemple de relacions binàries, ternària i, en general, n-àdica

De Wikisofia1. « x és més agradable que y» –Rx–, és un exemple de relació binària o diàdica.

2. «x està entre y i z» –Rxyz– és ternària o triàdica.

3. ....n-ària o n-àdica.