Accions

Recurs

Exemple de probabilitat (4)

De Wikisofia

La probabilitat de treure ors o un rei d'una baralla, ja que no són excloents o independents, és igual a:

P (ors o rei) = P (ors) P (rei) - P (ors i rei) =

= 12/48 4/48 - 1/48 = 16/48 - 1/48 = 15/48 = 0,3