Accions

Recurs

Exemple de probabilitat (3)

De Wikisofia

Si la probabilitat de treure un 1 en el tiratge d'un sol dau és 1/6, la probabilitat de treure un no-1 (qualsevol altre nombre) és igual a 1-1/6.