Accions

Recurs

Exemple de necessitat i possibilitat

De Wikisofia

Si és necessari que el plom s'enfonsi, llavors no és possible que no s'enfonsi, o és fals que pugui no enfonsar-se.